in

COVID: Putujete li u ili kroz Sloveniju pročitajte sva pravila koja su na snazi

Odlukom slovenske Vlade koja je stupila na snagu 8. studenoga cijela Republika Hrvatska je stavljena na crveni popis. Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati.

Izuzetno, bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju iz „crvenih“ država i županija dozvoljen je:

-prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od članica EU ili drugoj državi Schengenskog područja za što imaju dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migrant;

-osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu i to pri prelasku granice dokazuju sa „Potvrdom za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3 Izjave Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;

-osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u gospodarskom prometu, kao i za teretni i putnički promet u tranzitu i napuštaju Sloveniju u roku od 12 sati od prelaska granice;

-osobama koje putuju u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napuštaju Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;

-osobama koje putuju s diplomatskom putovnicom;

-članovima strane službene delegacije koji dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela ili članovima službene delegacije Republike Slovenije koji se vraćaju iz inozemstva;

-predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga;pripadnicima Slovenske vojske, policije ili službenicima državnih tijela koji se vraćaju s rada u inozemstvu te službenicima državnih tijela koji se vraćaju sa službenog puta u inozemstvu;

-osobama koje prelaze granicu (dnevno ili povremeno) zbog uključivanja u odgoj i obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajućim dokazima, odnosno njihovim roditeljima ili drugim osobama koje ih prevoze i vraćaju se u roku od 24 sata nakon prelaska granice;

-osobama koje prelaze granicu zbog nužnih neodgodivih osobnih obveza ili nužnih poslovnih razloga i o tome prilože odgovarajuće dokaze te se vraćaju u najkraćem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice;

-osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i pratećem zdravstveno osoblje u tom vozilu;

-osobama koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi EU ili drugoj državi Schengenskog područja, te se vraćaju preko granice neposredno nakon završetka zdravstvenog pregleda ili zahvata, odnosno odmah čim to zdravstveno stanje dopusti;

-osobama koje su dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;

-osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajućim dokazima, te ako se vraća u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku;

-osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i je vlasnik ili najamnik poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja će pomoći pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajućim dokazom ako se vraća u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije;

-osobama koje prelaze granicu iz obiteljskih razloga radi održavanja kontakata sa članovima uže obitelji i vraćaju se u roku od 72 sata od prelaska granice;

-osobama koje nisu navršile 14 godina i prelaze granicu zajedno s članom uže obitelji koji mora predočiti negativan test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

Izuzetci iz točke 10., 13. i 14. odnose se i na članove uže obitelji ako putuju zajedno s osobom na koji se navedeni izuzetci odnose.

Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/

POREČ: U gradu sporta i poduzetništva novi EU projekt koji spaja ove dvije grane

KORONA i u porečkoj Srednjoj školi Mate Balota – Kreće online nastava