in

FUNTANA – Prvim rebalansom smanjen proračun i odgođene brojne investicije

Šetnica prema Bijeloj uvali/Foto Tanja Kocijančić

Zbog aktualne situacije s pandemijom koronavirusa prvim ovogodišnjim rebalansom smanjen je proračun, o čemu su glasali vijećnici Općine Funtana na ovotjednoj sjednici. Korona-kriza usporila je gospodarstvo, a to se osjetilo i na prihodovnu stranu proračuna.
Od prvotno planiranog budžeta u visini 36,7 milijuna kuna prvim izmjenama i dopunama smanjen je na 32 milijuna, odnosno smanjen je za 12,8 posto.
Višak prihoda planiran je u visini od 6.600.000 kuna dok je preneseno 5.203.000 kuna, odnosno rebalansom je smanjen iznos za 1.397.000 kuna, pojasnila je detalje rebalansa pročelnica Karmen Pilat.
Novoj financijskoj situaciji prilagođeni su svi rashodi i troškovi općinske uprave (plaće i ostali materijalni troškovi službenika, načelnika i njegovog zamjenika te naknade članovima Općinskog vijeća).
Zbog manjih prihoda neke se investicije neće ostvariti, dok druge će biti odgođene. Pa se tako ove godine neće moći uložiti u temeljito uređenje brojnih zelenih površina i sadnju novog zelenila, potom neće biti ni uređenja plaže (odmuljavanja) od Perila na ulazu u mjesto do kampa Bijele Uvale, a za sada se odgađa i gradnja ceste prema kampu Polidor.
Nezavisnog vijećnika Eugena Fabrisa interesiralo je planira li općina gradnju doma za starije osobe, za što postoji i pisana inicijativa.
Načelnik Mladen Grgeta objasnio je da je lokacija za takvu ustanovu već predviđena u prostornom planu, ali za sada se zbog osjetljive financijske situacije još ne može krenuti u realizaciju takvog projekta.
Predsjednik Vijeća Marin Tonković naglasio je da su razgovarali s pokretačima ove inicijative i pojasnili im u kakvoj se trenutno nepovoljnoj situaciji nalazi proračun. No, obojica su naglasila da će raditi na pronalasku rješenja kako bi se zadovoljile potrebe osoba treće dobi.
Na početku sjednice prisegnula je nova vijećnica Marija Dujović, koja će zamijeniti Korin Liović, koja se u međuvremenu zaposlila u općinskoj upravi na mjestu više stručne suradnice za prostorno uređenje i gradnju.
Dujović je, prisegnuvši na početku sjednice, sudjelovala nakon toga u njenom radu.

ISTRA: Ponuda poslova – Traže se knjigovođe, građevinski radnici, zaštitari, NET developeri…

KAŠTELIR: VITIS izradio brošuru lokalnih OPG-ova za sve ljubitelje domaćih proizvoda