in

Grad Poreč svojim građanima subvencionira kupovinu stana

Grad Poreč objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kupnje stanova na svom području, koji se mogu sa svom potrebnom priloženom dokumentacijom podnijeti od sutra, 27. veljače do 27. ožujka 2020. godine.

Riječ je o mjeri kojom Grad želi pomoći svojim žiteljima u rješavanju stambenog pitanja.

– Kao grad s najboljom kvalitetom života u Hrvatskoj, konstantnim brojem porasta stanovnika i porečkog gospodarstva koji zapošljava veliki broj ljudi i obiteljima osigurava sigurnu egzistenciju, želimo im pružiti mogućnost da ostanu živjeti i raditi u svom gradu. Među prvim smo gradovima u Hrvatskoj koji smo se odlučili na ovakav način subvencioniranja, prilikom same kupnje. Potreba je puno i na ovaj smo način najbrže i najefikasnije željeli pomoći građanima u stjecanju stana, kaže gradonačelnik Loris Peršurić. 

Pravo na prijavu za subvencioniranje imaju građani s prebivalištem na području Grada Poreča-Parenzo, a lista prvenstva utvrđuje se na temelju više mjerila – od uvjeta stanovanja, stambenog statusa, vremena prebivanja na području grada, broja članova domaćinstva, životne dobi, broja djece, invaliditeta, statusa branitelja i drugih. Uvjet je i da stan ili kuću ne posjeduje niti bračni niti izvanbračni partner i drugi članovi domaćinstva, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću, a valja istaknuti i da ovaj gradski natječaj ne isključuje prijavu na državne subvencije.

Podnositelj može podnijeti zahtjev za subvencioniranje kupnje samo jednog stana, a površina stana čija kupnja se subvencionira ovisi o broju članova zajedničkog kućanstva. Innicijalna prijava na gradski natječaj maksimalno je pojednostavljena, te ne zahtijeva dodatne troškove oko prikupljanja dokumentacije. Nakon zaprimanja svih zahtjeva izrađuje se prijedlog liste prvenstva, a potom se nakon roka žalbe donosi konačna lista.

Grad je za ovu svrhu u proračunu osigurano 3 i pol milijuna kuna.

– Ulažemo u škole, vrtiće, zdravstvo, sve kako bi zadržali i povećali razinu kvalitete i standard života u našem gradu. Mislim da je najvažnije od svega biti partner i pomagati svim generacijama – od naših najmlađih do najstarijih sugrađana i na tome ćemo nastaviti raditi, zaključuje gradonačelnik Peršurić.

Sva potrebna dokumentacija za o ovom javnom pozivu, kao i obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se na sljedećem linku

 http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=58146&j=CRO

Olakšanje za alergičare: I Poreč dobio uređaj za mjerenje koncentracije PELUDI U ZRAKU

VIŠNJAN: Na suđenju pustu BEPU ŠKARICI ekskluzivno pjevala BEPINA LISAC!!!