in

NOVIGRAD: Vijećnici odabrali ravnatelje Muzeja i Gradske knjižnice

Foto TZ Istarske županije

Vijećnici Grada Novigrada na zadnjoj su sjednici Vijeća prihvatili prijedloge odluka o imenovanju Morene Moferdin za ravnateljicu Gradske knjižnice Novigrad, te Jerice Ziherl za ravnateljicu Muzeja Lapidarium. Temeljen provedenih natječaja, Morena Moferdin i Jerica Ziherl imenuju se za ravnateljice navedenih ustanova na mandat od četiri godine. OBje su te dužnosti obnašale i dosad.

Na toj sjednici vijeća usvojen je prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novigrada za 2024. godinu. Nakon raspodjele sredstava Gradu Novigradu pripada 65% sredstava, te je za 2024.g. planiran prihod 51.000 Eura, koji će se rasporediti na zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, geodetske izmjere poljoprivrednog zemljišta i financiranje programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ, te programa gradske potpore za poljoprivredu.

Prihvaćen je i Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novigrada za razdoblje 2024. -2028., Odluka o redu na pomorskom dobru te Odluka o zajedničkom obavljanju poslova pomorskog redara. Za ove planove i odluke provedeno je Savjetovanje s javnošću, te nije bilo komentara na navedene prijedloge.Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio je na snagu u srpnju 2023. te je propisao obvezu Grada za donošenjem odn. usuglašavanjem dokumenata vezanih uz pomorsko dobro. Budući da Grad već ima definirane dokumente o pomorskom dobru, prihvaćeni Plan upravljanja na pomorskom dobru ne mijenja postojeću situaciju, te je kao i do sada, planirano izdavanje 49 dozvola na pomorskom dobru. Nadzor nad uređenjem i korištenjem pomorskog dobra provodit će pomorski redar, čiji rad će financirati Grad Buje, Grad Umag, Grad Novigrad i Općina Brtoniga, sukladno površinama na kojima pomorski redar provodi nadzor.

Usvojena je zatim odluka o lokalnim  porezima Grada Novigrada za koju je prethodno savjetovanje s javnošću, te nije bilo komentara na navedene prijedloge. Ovom odlukom ne mijenja se visina poreza na potrošnju (3 %), a povećavaju se porez na kuću za odmor (5 Eura po m2) i porez na korištenje javnih površina (I. zona 20 %, II. zona 10 %).

O usvajanju proračuna za 2024. i drugim odlukama s ovog zadnjeg Gradskog vijeća čitajte na linku:

Vrsarski vrtić Tići - Foto Tanja Kocijančić

FUNTANA/VRSAR: Dječji vrtić Tići zapošljava

Foto OŠ Tar-Vabriga

TAR: Veliki pričali malima kamishibai priče