in

ZDRAVSTVENI TURIZAM U HRVATSKOJ: U Zagrebu otvoren poslijediplomski studij „Dentalno-medicinski turizam“ koji mogu upisati svi, ne samo stomatolozi

Foto Stomatološki fakultet Zagreb

Početke turizma, ali i zdravstvenog turizma u Hrvatskoj u današnjem smislu te riječi nalazimo sredinom 19. stoljeća kada je u Opatiji otvoren prvi turistički hotel. Dominantni turistički proizvodi u Hrvatskoj, a koji imaju najveći doprinos u strukturi prihoda su ljetni odmorišni turizam baziran na suncu i moru, nautički turizam, poslovni turizam, te kulturni turizam. U skupini proizvoda s izraženom perspektivom razvoja u „Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“ na prvom mjestu je naveden zdravstveni turizam. Zdravstveni turizam je turistički proizvod koji na globalnoj razini raste po stopi između 15 i 20% i procjenjuje se da generira prihod od više od 200 milijardi američkih dolara godišnje. Proizvodi zdravstvenog turizma su lječilišni, termalno-kupališni, wellness i medicinski turizam.

Uzimajući u obzir trend starenja stanovništva, rastuću orijentaciju prema zdravom životu i zdravstvenoj prevenciji, očekuje se da će očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i dalje biti jedan od glavnih motiva putovanja u budućnosti. Europa je najrazvijenija svjetska regija zdravstvenog turizma s tradicijom koja seže još od doba antike. Potražnja za uslugama medicinskog turizma u Europi koncentrirana je na nekoliko specijalističkih usluga, a najtraženije među njima su dentalna medicina i estetska kirurgija. Prema podacima iz 2014. u Europi u sklopu medicinskog turizma, stomatološke usluge zauzimaju oko 50% tržišta, nakon toga dolaze usluge iz područja estetske kirurgije sa udjelom od oko 34%, te usluge ortopedske kirurgije, tretmana pretilosti, umjetne oplodnje i oftalmološke kirurgije čiji se udjeli pojedinačno kreću od 3 do najviše 7%.

Dentalno-medicinski turizam

Dentalno-medicinski turizam je multidisciplinarno područje koje uspješno povezuje dentalnu medicinu kao zdravstvenu disciplinu i turizam kao primarno društvenu disciplinu tvoreći jedan samoodrživ i profitabilan gospodarski model dokazan na globalnom nivou, a koji u Hrvatskoj iako ima sve potrebne predispozicije nije planski i sustavno razvijen niti primjereno tržišno valoriziran. Neadekvatna izobrazba u smislu multidisciplinarnosti kod dionika dentalno-medicinskog turizma (kako stomatologa tako i ne-stomatologa) jedan je od razloga koji onemogućava njegov razvoj i ostvarenje punih potencijala kao i njegovo uklapanje u turističku ponudu Hrvatske.

Jedan od ograničavajućih čimbenika razvoja zdravstvenog, a prvenstveno medicinskog turizma u Hrvatskoj je nedostatak adekvatno obrazovane radne snage posebno u skupini visokokvalificiranih radnika. Primjetan je manjak kvalitetnih visoko specijaliziranih obrazovnih programa multidisciplinarnog karaktera koji bi visokokvalificiranim radnicima pružili mogućnost oplemenjivanja njihovih znanja i vještina dodatnim vrijednostima izvan zanimanja za koje imaju formalne kvalifikacije. Posljedica toga je nedostatak vizije razvoja utemeljenog na multidisciplinarnom prožimanju i udruživanju stručnjaka različitih područja u svrhu podizanja konkurentnosti turističkog proizvoda.

Poslijediplomski specijalistički studij „Dentalno-medicinski turizam“ u Zagrebu

Prateći i analizirajući trendove na tržištu stomatoloških usluga u Hrvatskoj i zemljama u okruženju, a u svrhu osmišljavanja primjerenih programa cjeloživotne izobrazbe koji bi zadovoljavali potrebe suvremenih stomatologa, na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pokrenut je novi interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Dentalno-medicinski turizam“. Riječ je o jednogodišnjem studiju (2 semestra) čijim se završetkom dobiva ukupno 60 ECTS bodova i stječe akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica dentalno-medicinskog turizma.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je nositelj studija. Studijski program je osmišljen u suradnji s Institutom za turizam, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i drugim srodnim ustanovama s kojih dolaze nastavnici koji sudjeluju u provedbi studija:

 • sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Ekonomski fakultet, Hrvatski studiji, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Učiteljski fakultet,
 • sastavnica Sveučilišta u Rijeci: Medicinski fakultet,
 • sastavnica Sveučilišta u Splitu: Medicinski fakultet,
 • sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
 • sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, te
 • Institut za turizam iz Zagreba i
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba.

Kako bi studij bio što kvalitetniji i kako bi se ostvarila što bolja povezanost s realnim gospodarskim sektorom, u izvedbi studija sudjeluju i suradnici s velikim praktičnim iskustvom u raznim segmentima turizma, a posebno dentalnog i zdravstvenog turizma.

Studij je zamišljen na način da njeguje interdisciplinaran pristup dentalno-medicinskom turizmu čemu je najbolji dokaz činjenica da u njegovom izvođenju sudjeluje 50-ak stručnjaka koji pokrivaju područje dentalne medicine, medicine, ekonomije, turizma, prava, geografije, psihologije, financija, poduzetništva, etike, menadžmenta, prostornog planiranja, marketinga, prometa, organizacije, upravljanja ljudskim potencijalima, te informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Pažljivim odabirom predmeta na studiju stvoren je jedinstven multidisciplinarni studijski program poslijediplomske specijalističke izobrazbe namijenjen stomatolozima i ne-stomatolozima.

Po prvi put neki studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu mogu upisati i oni koji nisu stomatolozi, liječnici i slično jer ovaj studij mogu upisati svi sa završenim nekim od sveučilišnih studija u skladu s uvjetima natječaja.

Preporuku za  pokretanje studija dali su Hrvatsko stomatološko društvo, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora (sektor za turizam).

Natječaj za upis prve generacije studenata je otvoren do kraja rujna 2019., a više informacija moguće je pronaći na: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studij_dentalno-medicinski_turizam

STUDIJ UKRATKO

 • Naziv: Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Dentalno-medicinski turizam
 • Nositelj: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Suradne ustanove i suradnici: u izvedbi studija sudjeluje 5 hrvatskih sveučilišta; 13 institucija; 49 suradnika
 • Tko može upisati studij: studij mogu upisati stomatolozi ali i sve osobe sa završenim nekim od sveučilišnih studija u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine (za one koji su studij završili prije uvođenja Bolonjskog procesa) odnosno najmanje 5 godina za sve ostale
 • Titula koja se dobiva završetkom studija:  sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica dentalno-medicinskog turizma
 • Jezik: studij se izvodi na hrvatskom jeziku
 • Trajanje studija: jedna akademska godina (2 semestra)
 • Broj ECTS bodova: 60
 • Cijena studija: 25.000 kn
 • Mrežna stranica: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studij_dentalno-medicinski_turizam
 • Telefon: 01 4802 123
 • E-pošta: dentalni_turizam@sfzg.hr  
 • Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović

KREATIVCI IZ VIŽINADE: Otvorenje izložbe i promocija knjige “STUDIO SONDA – O moći kreativnosti“

Baratski susret ZAKANTAJMO ISTRIJANSKE KANTE okupio kantadure iz cijele Istre – najmlađe sudionice Anja i Petra Ferenčić