in

Planovi u MO-u Fuškulin – Uređenje bivše butige u Dračevcu, sanacija ceste u Radmanima, nastavak gradnje kanalizacije…

Foto Grad Poreč - Bivša butiga u Dračevcu

Porečki gradonačelnik Loris Peršurić obišao je nedavno Mjesni odbor Fuškulin zajedno s predsjednikom odbora Andreom Crevatom.

Nakon što je nedavno naselje Mugeba u ovom mjesnom odboru dobilo novi društveni dom, što je bila jedna od želja mještana, u planu su i druge investicije. Sljedeći prostor koji se planira urediti i otvoriti je prostor bivše butige u Dračevcu, koji će služiti za potrebe mještana, ali i kao prostor trgovine. Prostor bivše butige nalazi se kraj područnog vrtića Paperino, još jednog značajnog projekta u demografskom smislu koji je prije nekoliko godina realiziran u ovom mjesnom odboru, zahvaljujući i odobrenim bespovratnim EU sredstvima.   

U obilasku je bilo i govora o sanaciji ceste Radmani – Dračevac u suradnji sa ŽUC-om, za koju je ugovor o financiranju potpisan, te uskoro slijede radovi.

Nakon što je još prije par godina izgrađena kanalizacijska mreža naselja Mugeba, kao i kolektori Mugeba-Fuškulin i Fuškulin-Jasenovica, koji su bili preduvjet za izgradnju kanalizacijske mreže u naseljima koja je još nemaju, nastavit će se i s radovima na širenju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, što je također jedan od prioriteta.

Trenutno se radi i vodovodna mreža u Fuškulinu, te oborinska odvodnja u Dračevcu, a osim toga, modernizirala se mreža javne rasvjete, asfaltirane su prometnice u naseljima, uređena i osigurana dječja igrališta i čekaonice, te će se  nastavi i u sljedećem razdoblju. Osim toga u planu je izgradnja parkinga u Mugebi, te dječjeg igrališta u Dračevcu. Također, u planu je i obnova zvonika crkve u Fuškulinu.

Sva su naselja na području MO Fuškulin uključena i u projekt mreže širokopojasnog interneta, koji će svim kućanstvima omogućiti puno brži internet od dosadašnjeg, a za koji se građani i poslovni subjekti mogu besplatno prijaviti već sada na mail prikljucak-porec@t.ht.hr tijekom trajanja projekta do kraja godine, objavio je Grad Poreč.

U planu i obnova zvonika - Foto Grad Poreč
U planu i obnova zvonika – Foto Grad Poreč
Gradi se vodovodna mreža - Foto Grad Poreč
Gradi se vodovodna mreža – Foto Grad Poreč

Screenshot HAK

U Gospiću 70 cm snijega. Istra prošla najbolje

Foto DeguStazione

TAR: Nove marende u DeguStazioneu. Pogledajte što se nudi do 3. ožujka