in

POREČ: Grad objavio popis udruga čiji su projekti prošli na natječaju za sufinanciranje

Foto DND

Gradonačelnik Grada Poreča donio je odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture i socijalne skrbi iz proračuna Grada Poreča u 2020. godini.

Odluka je donijeta na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 53. Statuta Grada Poreča i članka 30. Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva.

Popis svih udruga koje su prošle na natječaju i iznosi koje su dobili mogu se pogledati na  http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=58128&j=CRO.

TJEDAN PSIHOLOGIJE: Muzikoterapijska radionica ”Ja u glazbi, ja kroz glazbu” za povećanje samosvjesnosti

Još jedna pobjeda porečkih kuglačica