in

MALI ČUVARI VODA – Porečkim i rovinjskim školama uručeni edukativni kompleti i laboratoriji za ispitivanje vode i tla

Foto Tanja Kocijančić

U okviru provedbe infrastrukturnih projekata sufinanciranih sredstvima EU, Hrvatske vode su uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja pokrenule pilot projekt pod nazivom „Mali čuvari voda“ namijenjen osnovnim školama na području gradova Republike Hrvatske, u kojima se gradi vodnokomunalna infrastruktura.

Istraživačko-edukativni kompleti „Mali čuvari voda“ sadrže Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede te pokretni laboratoriji za uzorkovanje voda i tla, a besplatno su dodijeljeni školama s ciljem razumijevanja uloge čovjeka u hidrološkom ciklusu i podizanja svijesti mladih o potrebi zaštite i očuvanja voda, a koja se između ostaloga provodi i izgradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje, kao važnog segmenta upravljanja vodama te zbrinjavanja otpadnih voda i održivog korištenja voda.

Istraživačko-edukativne komplete „Mali čuvari voda“ predstavnicima škola iz Poreča i Rovinja predao je danas u Poreču generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Na primopredaji su bili i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović, dogradonačelnik Poreča Elio Štifanić i direktor Odvodnje Poreč d.o.o. Milan Laković.

Edukativne komplete dobile su OŠ Poreč, OŠ Finida i Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin Poreč, te rovinjske OŠ Jurja Dobrile i OŠ Vladimira Nazora.

Primopredaja je bila u prostorima novog pročistača Poreč-jug, koji je jedan od četiri takva uređaja na Poreštini koja je tim investicijama napravila velik korak naprijed u zaštiti vode.

Ovaj projekt pridonosi i ostvarenju ciljeva UN-ove Agende 2030 održivih razvoja (SDG 6): Voda i odvodnja za sve do 2030. godine, kao i ovogodišnjem Svjetskom danu voda 2022. koji je upravo dao naglasak na zaštitu podzemnih voda, kao aktualnom odgovoru na sadašnje i buduće izazove upravljanja vodama. U ostvarenju ovih ciljeva presudno je povezivanje teorijskog znanja i prakse, prijenos znanja i iskustava putem edukacije mladih, u čemu uz Hrvatske vode i nadležno Ministarstvo veliku ulogu imaju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Evo detalja o pilot projektu „Mali čuvari voda“.

Želja je bila izraditi poseban priručnik s pokusima posvećen njezinom veličanstvu – VODI, koji bi bio primjeren dobi nižih i viših razreda te koji bi uz pokretni laboratorij za ispitivanje vode, na jednostavan i zabavan način približio nastavno gradivo i proširio znanja o ovoj nezamjenjivoj životnoj tekućini.

Uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja, Hrvatske vode su provedbu projekata omogućile putem sufinanciranja iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekt „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“, u skladu s infrastrukturnim projektima i ciljevima izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda koji su sufinancirani sredstvima EU.

Tako će se projekt provoditi na području 11 gradova u 43 osnovne škole, a prema službenom popisu osnovnih škola na području Republike Hrvatske.

Cilj projekta je podizanje svijesti učenika osnovnih škola o zaštiti, očuvanju i korištenju voda korištenjem izrađenog edukativno-zabavnog sadržaja, terenskim istraživanjem i praćenjem stanja voda u zavičaju, kao i stjecanje znanja i razumijevanja o svojstvima vode, pojedinim parametrima i njihovom značenju za kakvoću voda, njezinoj ulozi u životnom ciklusu te čovjekovog utjecaja na vode, okoliš i prirodu, kao i očuvanja bioraznolikosti zavičaja i usluga ekosustava.

Tijekom 2018. i 2019. godine za 43 škole nabavljeni su pokretni laboratoriji za ispitivanje vode i tla (EcoLabBox) te se krenulo u izradu Priručnika o vodi s pokusima za niže i više razrede. Kako bi izrađeni materijal bio u skladu s najvišim odgojno-obrazovnim zahtjevima i standardima primjerenim uzrastu učenika, uspostavljena je suradnja s relevantnim obrazovnim institucijama, agencijama koje sudjeluju u izdavanju mišljenja na sadržaje namijenjenim školama.

Uzimajući u obzir planirani sadržaj priručnika osnovana je Stručna radna skupina koju su činili predstavnici Hrvatskih voda i Glavnog vodnogospodarskog laboratorija (Draženka Stipaničev, Predrag Koren, Mariela Sjekavica i Marija Vizner), Agencije za odgoj i obrazovanje – AZOO (Lydia Lugar), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ASOO (Dalibor Sumpor), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja/Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (Branka Ilakovac i Andreja Ribarić) i Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina (Petra Novak Mlinarić).   

Pod motom „Veliki za male“ učenici navedene škole smjera ekološki tehničar su s mentoricom Petrom Novak Mlinarić izradili prijedlog sadržaja i pokusa za niže i više razrede. Pripremu teksta priručnika i pokusa izradile su Petra Novak Mlinarić i Marija Vizner, koji je dorađen uz stručne savjete radne skupine. Priručnici s pokusima su bogato ilustrirani crtežima i fotografijama.

Ilustracije za niže razrede izradila je Karin Tancel, dok je grafičke priloge za više razrede izradila Marija Vizner. Za sadržaj priručnika i pokusa za više razrede korištene su manjim dijelom fotografije vanjskih suradnika, dok je većina fotografija izrađena u Hrvatskim vodama uz pomoć osoblja Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda i Darka Bukovca (vodočuvara), koji je vlastitim fotoaparatom zabilježio izvedbe svih pokusa. Pokusi za niže razrede primjereni su uzrastu učenika, jednostavni i ne zahtijevaju složenu opremu, a mogu se izvoditi u razredu s učiteljem.

Za više razrede (i za niže razrede potencijalno) pokusi obuhvaćaju i upotrebu pokretnog laboratorija s kojim mentor može provesti terensko istraživanje voda.

Ovime će se  omogućiti povezivanje nastavnog programa s praktičnim znanjima koja mogu rezultirati i većom aktivnosti učenika u zajednici pri očuvanju vodnog resursa i prirodnih vrijednosti te razumijevanja problematike zbrinjavanja otpadnih voda, potreba za izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja kao i razvijanja odgovornijeg ponašanja prema okolišu i nužnosti uvođenja održivog razvoja. 

Po podjeli kompleta „Mali čuvari voda“ kojega čine pokretni laboratorij za ispitivanje vode i tla (EcoLabBox) i Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede svim školama, očekuje se daljnja suradnja sa školama kroz izradu zajedničkog Izvješća o provedenim uzorkovanjima, analizama i zaključcima o stanju zavičajnih vodotoka škola, kao konačnog rezultata projekta te razvijanja daljnje suradnje između vodnogospodarskog sektora i škola.

Harry Potter u Poreču: Nije metloboj, već je kvizoboj!

Foto Istarska županija župan

Istarski Ronilački savez od Županije dobio 120 tisuća kuna