in

MARČANA: Predstavljanje natječaja FLAG-a Istarska batana za projekte u ribarstvu

Općinska uprava u Marčani

PLANIRATE LI PROJEKTE MORSKE I RIBARSKE TEMATIKE?

FLAG Istarska batana poziva zainteresirane na predstavljanje FLAG-natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture.

Predmetni FLAG-natječaj biti će predstavljenu petak, 2. listopada, u Marčani u općinskoj vijećnici, Marčana 158, s početkom u 18 sati.

Namijenjeno je jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, privatnim poduzećima (trgovačkim društvima) i obrtima iz gospodarskog sektora ribarstva, koji djeluju unutar područja koje obuhvaća FLAG Istarska batana.

ISTRAMET: U listopad s novim pogoršanjem vremena, za vikend u Slavoniji do 30 °C

Mjesec poduzetništva u Poreču – Sajam poljoprivrednih proizvoda na Trgu slobode počinje 2. listopada