in

Načelnik Funtane MLADEN GRGETA: Uz mjere štednje i pomoći poduzetnicima najvažnije investicije realizirane koroni usprkos

Mladen Grgeta - Foto Tanja Kocijančić

Došli smo do kraja turbulentne 2020. godine koju je obilježila pandemija koronavirusa u svakom smislu. Prilika je to za kratki razgovor s Mladenom Grgetom, načelnikom Općine Funtana koja je prva proljetos, čim se uvidjelo tijekom lockdowna da turistička sezona neće biti ni blizu prijašnjima, odmah krenula u ozbiljne rezove i štednju u svojoj upravi. Smanjenje plaća, rezanje svih troškova, obustavljanje investicija, manifestacija, mjere pomoći gospodarstvu i oprezna očekivanja od sezone karakteristika su ove male općine koja svoj razvoj temelji na uspješnom turističkom sektoru i vrijednim poduzetnicima. No, bez obzira na koronu dosta je toga napravljeno. Evo što je načelnik odgovorio na naša pitanja.

1. Koronavirus je obilježio ovu 2020. godinu. U kojoj je mjeri pandemija
utjecala na Funtanu općenito i općinski proračun?

COVID -19 svakako je primijenio naš način života. Proračun je osjetio krizu naročito u pogledu prihoda koji se ostvaruju iz turističke domene. Turizam u odnosu na 2019. godinu bilježi pad od 60%.

2. Koje ste mjere morali poduzeti na proljeće kada je pandemija počela?
Mi smo kao Općina u prvom valu pandemije na proljeće pokrenuli razne oblike pomoći za stanovništvo i gospodarske subjekte koji djeluju na području naše općine. U tu svrhu odgođeno je plaćanje komunalne naknade, oslobodili smo plaćanje prve rate korisnicima javnih površina. Općina je također sufinancirala nabavu sanitetskog materijala za Istarske domove zdravlja kao i za Opću bolnicu u Puli.
Među prvim smo općinama u Hrvatskoj koja je pristupila smanjenju naknada za članove Općinskog vijeća od jedne kune po sjednici, ukinute su naknade za predsjednika i zamjenike Općinskog vijeća kako i za zamjenicu načelnika. Smanjene su plaće djelatnicima u Općinskoj upravi i meni kao načelniku. Također, plaće su smanjene i zaposlenicima komunalnog poduzeća Puntica.

3. Koje ste investicije i planove morali otkazati, a što ste na kraju
ipak realizirali?

Odustalo se od projekata hortikulturnog uređenja, uređenja nogostupa na više lokacija te postavljanja javne rasvjete. Isto tako nije se išlo u realizaciju projekta produbljenja plaže na šetnici Funtana – Bijela uvala. Smanjili su se također proračuni za udruge koje se financiraju iz proračuna.
Od planiranih investicije realizirana je nova cesta kroz naselje Coki uz koju su se uredila dva javna parkirališta, postavila javna rasvjeta te uredila oborinska odvodnja. Uredila se dodatno plaža Farnažina s dva nova podesta za sunčanje.

4. Kako je turistička sezona, koja je ipak bila solidna s obzirom na
situaciju, utjecala na punjenje proračuna?

Općina smo koja je ovisna o turističkoj sezoni. S obzirom na to kakve su bile najave na proljeće još možemo biti zadovoljni s realizacijom turističkog prometa.

5. Na kraju godine što biste poručili svojim sumještanima?
Prije svega želim im zahvaliti na odgovornom ponašanju u ovoj pandemiji te im zaželjeti puno zdravlja u  Novoj godini.
Poručujem da smo im uvijek na raspolaganju, da nam se obrate s prijedlozima, kritikama te da zajednički pridonesemo kvalitetnijem životu u Funtani.

Za kraj bih čestitao Božić i Novu godinu svojim Funtanjankama i Funtanjanima!

Istra na Badnjak: 57 novozaraženih, na liječenju 64 osobe, Kozlevac: Brine nas broj hospitaliziranih

POREČ: Krivotvorili isprave radi upisa djeteta u vrtić