in

POREČ: Dom obrtnika daje u zakup restoran na atraktivnoj poziciji

Foto Dom obrtnika Poreč

Dom obrtnika d.o.o. raspisuje J A V N I  N A T J E ČA J za davanje u zakup poslovnog prostora – restorana u Obrtničkom domu u Poreču, Partizanska 5a.

Foto Dom obrtnika Poreč
Foto Dom obrtnika Poreč

Predmet zakupa je restoran koji se nalazi u zgradi Obrtničkom doma u Poreču, Partizanska 5a, sagrađene na k.č. 3901/29 k.o. Poreč, a koji se sastoji od restorana od 235,29 m2 površine, caffe bar-a površine 45,10 m2 i terase površine 143 m2 ispred samog poslovnog  prostora.

Restoran se nalazi u izuzetno frekventnoj poslovnoj zgradi u kojoj se osim poslovnice banke, nalazi i frizerski salon, niz ureda, kuglana i kongresna dvorana za javne i privatne potrebe. Zgrada ima pristup slabo pokretnim osobama, te vlastito zajedničko parkiralište. Zgrada je smještane u neposrednoj blizini gradske tržnice, bolnice, vatrogasaca i velikog gradskog parkirališta.

Foto Dom obrtnika Poreč
Foto Dom obrtnika Poreč

Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine restorani i barovi, i to isključivo za posluživanje jela, pića i napitaka, s radnim vremenom koje može biti u intervalu od 7.00 – 22.00 sata. U zgradi je moguće organizirati i poslove cateringa.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 8 godina. Početna natječajna mjesečna zakupnina iznosi 2083,33 EUR + PDV. Poslovni se prostor daje u zakup bez namještaja.

Foto Dom obrtnika Poreč
Foto Dom obrtnika Poreč

Detalji natječaja u natječajnoj dokumentaciji. Više upita na broj 052/492-085 (od 7 do 15 sati) ili putem maila: dom.obrtnika.porec@optinet.hr

Sve o natječaju pročitajte na linku

http://www.obrtnickidom.com/wp-content/uploads/2022/05/Natjecaj-za-zakup-poslovnog-prostora-restorana-Dom-obrtnika-d.o.o..pdf

odnosno na https://www.obrtnickidom.com/

Foto Dom obrtnika Poreč
Foto Dom obrtnika Poreč

Marina Funtana - Foto TZ Funtana

FUNTANA: Besplatni WiFi4EU internet na 10 lokacija

Foto TZ Oprtalj

U Oprtlju dvije predstave Talijanske drame za vikend