in

Usluga Poreč objavila natječaj za posao – Traže više radnika

Foto Usluga Poreč

Usluga Poreč raspisala je danas natječaj za zapošljavanje 6 djelatnika na određeno vrijeme i to za 2 kontrolora parkirališta, 2 radnika II i 2 osobe za košnju.

Navedeni natječaj je otvoren do 24. travnja do 12:00 sati, a više informacija možete pronaći na oglasnoj ploči Društva, Mlinska 1, Poreč ili na web stranici tvrtke www.usluga.hr.

Osim zapošljavanja na navedenim pozicijama pozivaju se svi zainteresirani kandidati da se prijave za posao putem otvorenih zamolbi koje mogu dostaviti osobno na adresi Usluga Poreč, Mlinska 1, Poreč ili putem e-maila: usluga@usluga.hr .

U nastavku doznajte što se sve točno traži na ovom natječaju:

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radna mjestau RJ Komercijalne djelatnosti, RJ Čistoća i RJ Hortikultura i groblje od dana 13.04.2023. godine, raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

NA ODREĐENO VRIJEME

 • RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

KONTROLOR PARKIRALIŠTA

( 2 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • vodi brigu i odgovoran je o stanju naplate na otvorenim i zatvorenim parkiralištima,
 • odgovoran za uredno predavanje prometa i pravilno vođenje evidencija,
 • obilazi i provodi sve mjere vezane uz pravilno funkcioniranje dijelova sustava, informativnih i prometnih oznaka,
 • obavlja fizičku kontrolu prometovanja, parkiranja i boravka vozila u pješačkim zonama,
 • vodi evidencijski dnevnik o izvanrednim događajima i okolnostima na parkiralištima i pješačkim zonama,
 • odgovoran je za prosljeđivanje informacija o izvanrednim događajima prema nadležnima u društvu ili interventnim službama,
 • vodi brigu o urednosti i čistoći opreme na svim parkiralištima i u pješačkim zonama,
 • odgovoran  za provođenje odrednica važećih pravnih akata na terenu,
 • svakodnevne poslove obavlja sukladno važećoj regulativi lokalne samouprave,
 • odgovoran za pravilno i savjesno rukovanje opremom za rad,

obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.

Uvjeti:

 1. SSS
 2. Poznavanje rada na računalu
 3. Vozačka dozvola «B» kategorije
 • RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

KOSAC

( 2 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • kosi i održava zelene površine,
 • vodi dnevnu brigu o ispravnosti i čistoći kosilice, alata i uređaja,
 • pravovremeno prijavljuje kvarove i oštećenja,
 • radi na montaži i demontaži bine,
 • radi i sa ostalim uređajima po potrebi,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.

Uvjeti:

RADNIK II

( 2 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove pražnjenje kontejnera i kanti,
 • sakuplja korisnog otpada,
 • obavlja poslove pranja specijalnog vozila i kontejnera,
 • ručno čisti rasuto smeće,
 • ručno selektira korisni otpad
 • kontrolira ulaz i izlaz sa odlagališta
 • usmjerava dospjeli otpad na određene lokacije unutar Građevine za gospodarenje otpadom
 • dodaje materijal za prešanje strojaru
 • zadužen je za samostalno, savjesno i uredno obavljanje radnih zadataka,

obavlja i druge poslove po nalogu poslovođa.

Uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. Životopis

Potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju za radno mjesto Kontrolor parkirališta ( RJ Komercijalne djelatnosti ):

 1. Diplomu s potrebnom stručnom spremom
 2. Vozačku dozvolu «B» kategorije

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.      

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.

Sa odabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 24.04.2023. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,

s naznakom:

„Prijava na natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme: za radno mjesto  _______“.

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od  15 ( petnaest ) dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

Ministar Božinović - Foto MUP RH

Vlada izglasala nove kazne za prekršaje. Ogromne su! Tri su grupe kazni

Foto Grad Poreč

U POREČU u svibnju velika hrvačka manifestacija World Wrestling Festival