in

Vatrogasci Poreč zapošljavaju – evo koji su uvjeti potrebni

Javna vatrogasna postrojba Poreč otvorila je natječaj za primanje u radni odnos jednog vatrogasca (m/ž) – na neodređeno vrijeme radi popune slobodnog radnog mjesta. Obavezan je probni rad od tri mjeseca. Rok za prijavu je 31. svibnja.

Uvjeti koji se traže za radno mjesto su:

  1. mora imati hrvatsko državljanstvo
  2. da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
  3. da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. (položenim završnim ispitom nakon završetka 3-godišnjega srednjoškolskog programa) ili 4.2. (položenim završnim ispitom, odnosno državnom maturom nakon završetka 4-godišnjega srednjoškolskog programa) prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
  4. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
  5. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
  6. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
  7. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
  8. Položen vozački ispit B kategorije.

Svi ostali detalji i uvjeti dostupni su klikom na link: http://vatrogasci-porec.hr/2021/05/20/2746/?fbclid=IwAR37m3KGP5ZqgFBTw37qTUJjQlxBnEINz3aDOWK5MycSupbRjdgUTxYvN2k

Velika vijest: Njemačka skida Hrvatsku s liste visokorizičnih zemalja!

Predsjednik Milanović u Poreču: Mladim ljudima omogućiti što više sporta, sportom se treba baviti