in

POREČ: Dovršena druga faza međuzaobilaznice na Facinki

Foto Grad Poreč

Dovršena je izgradnja druge faze porečke međuzaobilaznice u poslovnoj zoni Facinka koja spaja Vukovarsku ulicu (cesta Poreč – Varvari) s Ulicom Mate Vlašića.

Foto Grad Poreč
Foto Grad Poreč

Nakon što je početkom travnja prva dionica – cesta Poreč – Varvari – puštena u promet,  sada je dovršena i cijela dionica kroz Facinku, koja je puštena u promet, čime je omogućen pristup zoni Facinka u s južne strane. Na taj se način rasterećuje porečka zaobilaznica i Ulica Mate Vlašića, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada su najveće gužve. Uz ovaj zahvat uređena je i pješačko-biciklistička komunikacija od naselja Varvari do poslovne zone Facinka koja je sada postala još sigurnija i ugodnija za pješake i bicikliste. 

Inače,  prva faza međuzaobilaznice izgrađena je u 2018. godini, kada je i otvorena nova Osnovna škole Finida. Prva faza spaja Osnovnu školu Finida sa zonom trgovačkih centara u Ulici Mate Vlašića.  

Netom završenim zahvatom izvedena je druga faza –  probijena je dionica međuzaobuilaznice od Vukovarske ulice (cesta Poreč – Varvari) preko Facinke uz Metro do Ulice Mate Vlašića, a predstoji još posljednja, treća faza koja će spojiti naselja Gonji Špadići i Gulići s Osnovnom školom Finida, paralelno s postojećom zaobilaznicom, te će na taj način međuzaobilaznica u punom profilu dodatno povećati standarde prometovanja u gradu Poreču. Bit će omogućen pristup poslovnoj zoni Facinka iz više različitih smjerova, što će omogućiti veću protočnost prometa, veću sigurnost za sve sudionike u prometu te lakši pristup traženim sadržajima, saznali smo u Gradu Poreču.

Autor fotografija: Studio11

Druga rekreativna vinsko-gastronomska šetnja Viva Vino Vižinada oduševila sudionike

Foto Tanja Kocijančić - Fešta uoči Prvog maja na Carinskom gatu u Poreču

POREČ otkazao prvomajsku feštu, ali zabava se nastavlja na Carinskom gatu