in

Sastanak predstavnica Grada Poreča i Centra za građanske inicijative u sklopu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Europsku akcije „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, predstavnice Centra za građanske inicijative Poreč obilježile su danas ispred gradske uprave sa zamjenicom gradonačelnika Grada Poreča Nadijom Štifanić Dobrilović i pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Vesnom Kordić, te im ovom prilikom uručile promotivne materijale vezano za borbu protiv seksizma. Spomenutu akciju vodi Europski ženski lobi i Ženska mreža Hrvatske, a pokrenulo ga je Vijeće Europe i ukazuje na problem seksizma, posebice u politici i na radnom mjestu.

Kako se ističe, seksizam je svaki oblik izražavanja (čin, riječ, slika, gesta) koja se temelji na ideji, da su neke osobe, najčešće žene, inferiorne zbog svog spola. Iako uglavnom pogađa žene, može također biti usmjeren i na muškarce i dječake kad se ne ponašaju u skladu sa stereotipnim rodnim ulogama. Promotivni materijali tiskani su u obliku bookmarka, bilježnica, platnenih torbi i zaštitnih maski, kojima se ukazuje na problem seksizma pod motom „Uočite ga. Imenujte ga. Zaustavite ga“.

Više se može saznati na web stranici na linku https://www.coe.int/hr/web/human-rights-channel/stop-sexism.

Kozlevac: “Želim da se uvažava procjena koja se radi na području županija i regija”

POREČ: Učenici TUŠ A. Štifanića vraćaju se u školske klupe po modelu B