in

LOBORIKA – Obavijest o potpunom zatvaranju ceste D66 i privremenoj regulaciji prometa

Radi izvođenja radova na izvanrednom održavanju 500 metara državne ceste D 66 kroz naselje Loborika (FAZA II-od centra do izlaza u pravcu Marčane), što uključuje i izgradnju oborinske odvodnje, nove vodovodne mreže, nogostupa i nove javne rasvjete, privremeno se za sav promet zatvara ta dionica od 5. listopada ove godine do 1. ožujka 2021. godine.

Radovi će se izvoditi u dvije podfaze, od kojih će prva biti od sjevernog ulaza u Loboriku do ugostiteljskog objekta Vesna. Po njezinu završetku nastavit će se do centra Loborike.

Izvodač radova, Cesta d.o.o. Pula, omogućit će kretanje vozila vlasnika nekretnina unutar gradilišta koliko to dinamika radova bude dopuštala. Privremenom regulacijom odvijanje prometa bit će moguće preko Radeki Glavice i Radeki polja. Lokalna cesta od Radeki polja do Radeki Glavice postaje jednosmjerna u pravcu Radeki Glavice. Nerazvrstana cesta od D66 na sjevernom ulazu u Loboriku u pravcu Radeki polja postaje jednosmjerna, osim prvih 250 metara koji će ostati dvosmjerni.

Za stanovnike kuća kbr. 27A, 28A, 28B, 28C, 91, 93, 95, 95A i 97 te korisnike vrtića Pingvin s početkom radova uredit će se za promet privremeni pristupni put na sjever do spoja s asfaltiranom nerazvrstanom cestom D 66 Radeki polje.

Uvid u privremenu regulaciju prometa može se obaviti na www.marcana.hr

Autobusne linije u pravcu Pule i natrag uskladit će se s privremenom regulacijom prometa.

POREČ: Edukacija „Stres, COVID i 2020.” u Mjesecu poduzetništva

MARČANA: Mijenja se Prostorni plan uređenja, uskoro javna rasprava